jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 71 jobs
Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Bước Tiến
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thống kê số liệu , quản lý thu chi.
 • Kiểm tra đơn hàng, kiem tra công nợ.
 • Xuất hóa đơn , kiểm tra giao nhận hàng hóa.
 • Các công việc theo yêu cầu của BGĐ.
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tập hợp chứng từ phát sinh, Hạch toán kế toán, theo dõi công nợ...,.
 • Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán;
 • Kiểm tra, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với…
Công Ty TNHH Waki
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chấm công nhân viên (trên phần mềm).
 • Theo dõi thu chi (trên phần mềm).
 • Theo dõi hóa đơn (trên phần mềm).
 • Hỗ trợ công việc khác được giao.
HARBOUR LOGISTICS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc trong Phòng Kế toán:
 • Kế toán tiền mặt, ngân hàng theo quy định;
 • Theo dõi công nợ, thanh toán của nhà cung cấp.
 • Toàn thời gian cố định.
Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập số liệu, nhật ký chung, chi tiết các tài khoản phát sinh.
 • Làm sổ sách và lập báo cáo tài chính quy định và theo yêu cầu của công ty.
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kê khai thuế TNCN, GTGT, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thuế.
 • Lập Hóa đơn GTGT, nhận và kiểm tra hóa đơn.
 • Lập chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp.
PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu, sổ sách, hóa đơn và chứng từ kế toán.
 • Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh.
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán.
Công Ty Cổ Phần CloudFone
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Waki
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chấm công nhân viên (trên phần mềm).
 • Theo dõi thu chi (trên phần mềm).
 • Theo dõi hóa đơn (trên phần mềm).
 • Hỗ trợ công việc khác được giao.
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Kim Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng: