Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 394 jobs

Kế Toán Tổng Hợp

TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện và kiểm soát công tác kế toán của doanh nghiệp.
 • Duy trì và cập nhật hệ thống thông tin kế toán.
 • Làm việc với cơ quan thuế và các ban ngành liên quan.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quà Tặng và Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi đang tái cấu trúc lại hệ thống kế toán và hành chính của công ty, do vậy Saxa rất chào đón những bạn trẻ muốn phát triển ổn định lâu dài trong một môi…

Kế Toán Tổng Hợp

ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày:
 • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế…

Kế Toán Tổng Hợp

Điện Thoại Di Động Thành Công
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi công văn đến, công văn đi.
 • Theo dõi thu chi hàng ngày, vào sổ thu chi nội bộ.
 • In, sắp xếp, quản lý và lưu các hồ sơ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu…

Kế Toán Tổng Hợp

THƯƠNG MẠI LÂM THÁI THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi công văn đến, công văn đi.
 • Theo dõi thu chi hàng ngày, vào sổ thu chi nội bộ.
 • In, sắp xếp, quản lý và lưu các hồ sơ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu…

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Na...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi các khoản chi.
 • Kiểm soát hồ sơ chi phí tại công ty:
 • Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần, tháng, năm.
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền…

Kế Toán Tổng Hợp

Trang Trí Nội Thất Đức Tín
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Tổng hợp số liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Lập chứng từ và hạch toán kế toán.
 • Kiểm soát chứng từ kế toán, hồ sơ sản xuất kinh doanh theo lĩnh…

Kế Toán Tổng Hợp

THƯƠNG MẠI LYAN
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát công nợ phải thu-phải trả.
 • Quản lý chứng từ, sổ sách của công ty.
 • Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế , báo cáo nội bộ của công ty, làm việc với cơ…

Kế Toán Tổng Hợp

Kỹ thuật Ý Tưởng
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán nội bộ, Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.