Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Page 1 of 33,905 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A career within Forensics Technology services, will provide you with the opportunity to help our clients protect their business in today’s evolving landscape by…
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Coffee House chân thành cảm ơn Bạn đã quan tâm đến vị trí Nhân viên Part-time/ Full-time (tại Cửa hàng)!
Konica Minolta Business Solutions VN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Receiving, moving, checking and storing incoming goods.
 • Check and inspecting goods received and ensuring they are of accurate quantity, type, and also…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • You're the brains behind our work.
 • You’re ready to bring your knowledge from the classroom to the boardroom, and Citi wants to help you get there.
DIGI-TEXX VIETNAM .
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập các dữ liệu vào hệ thống.
 • Được đào tạo công việc cụ thể qua lớp học ONLINE.
 • Công việc làm online tại nhà, thời gian linh động.
 • Ký hợp đồng thời vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • You're the brains behind our work.
 • You're ready to bring your knowledge from the classroom to the boardroom and Citi wants to help you get there.
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ quản lý trực tiếp về các hoạt động kiểm soát chất lượng nhân viên Dịch vụ Khách hàng nhằm nâng cao chất…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Minigood cần tuyển dụng 10 quản lý cửa hàng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, công việc như sau:
 • Quản lý nhân viên bán hàng:
 • Kiểm soát hàng hóa trong cửa hàng.
Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Handling office tasks, follow up status of purchase order (POs) belonged to office general:
 • Office supplies, courier services, office cleaning & greenery.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Created in 2014, Gameloft Advertising Solutions is Gameloft’s first and only Advertising Agency.
 • Its worldwide, core creative team is based in Ho Chi Minh City,…