jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Quận 7 (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 39 jobs
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Giám đốc.
 • Quản lý dự án chịu trách nhiệm bàn giao dự án thành công cho khách hàng khiến họ hoàn toàn…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Thư ký Dự án có trách nhiệm hổ trợ trực tiếp Quản lý Dự án và làm cầu nối giữa Quản lý…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Nhân viên quản lý hồ sơ công trường chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các hồ sơ (dạng số …
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Quản lý QA/QC là hổ trợ Quản lý Dự án theo dõi đội QA/QC thực hiện…
Kỹ thuật Công Nghệ Á Châu
Quận 7
 • Biết thi công và bảng vẽ thiết kế lạnh công nghiệp (kho lạnh).
 • Tốt nghiệp đại học ngành nhiệt lạnh.
 • Có kinh nghiệm làm kho lạnh.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Chỉ huy trưởng công trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng do Chỉ huy trưởng công trường phân công…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Đội dự án tại công trường.
 • Báo cáo cho Quản lý QA/QC.
 • Bảo đảm công việc tại công trường phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, qui cách kỹ…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Chỉ huy trưởng công trường là hổ trợ Quản lý Dự án trong việc phân…
Trust Circle
Quận 7
 • Supporting a team with world-class founders, world-class investors, and a gigantic global market of 3.5 trillion USD is such a rare chance.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Quản lý An toàn tại công trường là hổ trợ Quản lý Dự án phân công và…