Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 918 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng lịch trình quảng cáo thương hiệu một cách cụ thể.
 • Lập kế hoạch và đảm bảo thực hiện kịp thời việc ra mắt, khuyến mãi và hình ảnh động thương hiệu cụ…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý hoạt động của các bộ phận trong nhà máy.
 • Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, định mức năng suất, quy trình công nghệ cho hoạt động của các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng kiểm tra hàng may mặc (quần áo), sợi, dệt may.
 • Phân loại và phát hiện các sản phẩm lỗi và yêu cầu công nhân xử lý và sửa chữa.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực văn phòng, tiếp đón khách.
 • Giao nhận, xử lý thông tin, công văn, tài liệu đi và đến.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính như book xe, khách sạn,…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán như:
 • Tập hợp hóa đơn, chứng từ để theo dõi và hạch toán.
 • Làm sổ sách kế toán, cân đối tài chính ….
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng kiểm tra hàng may mặc (quần áo), sợi, dệt may.
 • Phân loại và phát hiện các sản phẩm lỗi và yêu cầu công nhân xử lý và sửa chữa.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận đơn hàng từ công ty tại nước ngoài & Việt Nam.
 • Tìm nguồn nguyên vật liệu, nhà cung cấp, nhà sản xuất để sản xuất theo đơn hàng.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp để tối ưu hóa việc mua hàng.
 • Kiểm soát chi phí mua hàng.
 • Liên hệ với nhà cung cấp để lấy báo giá, đàm phán để mức…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Serve as key resource to executive management on financial, deal and contract matters central to the investment, acquisition and divestiture process.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Management of Vietnamese market and expand business.
 • Planning of Vietnam's business policy.
 • Management sales / gross profit or PL.
 • Chào đón những ứng viên.