Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 215 jobs

Nhân Viên QA/QC

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thủ Kho Công Trình

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thu mua, Bộ phận kế toán và BGĐ.

Đội Phó Thi Công

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Lắp đặt cơ khí phổ thông.

Nhân Viên Thu Mua

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc mua hàng nội địa liên quan đến M&E và xây dựng.
 • Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc các nhà cung ứng nội địa phù hợp.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm:

Quản Lý Bộ Phận Cung ứng

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Quản Lý Bộ Phận Cung ứng.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Kế Toán Tổng Hợp

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Phó Giám Đốc Bộ Phận Dự Án

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Phó Giám Đốc Bộ Phận Dự Án.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm Cung Ứng

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Quản Lý Thi Công Xây Dựng

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 18,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ MONTH.
 • Quản Lý Thi Công Xây Dựng.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Cung Ứng Quốc Tế

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Cung Ứng Quốc Tế.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

TRỢ LÝ GĐ SALE&MARKETING

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Quản Lý Dự Án

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Cung Ứng Nội Địa

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Cung Ứng Nội Địa.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Thi Công M&E

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 18,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ MONTH.
 • Quản Lý Thi Công M&E.
 • Nhận email việc làm tương tự.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.