Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 247 jobs

Nhân Viên QA/QC

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.
 • 7,000,000 vnđ - 10,000,000 vnđ month.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Quản lý chất lượng đầu vào/đầu ra của sản phẩm.

Nhân Viên Thu Mua

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc mua hàng nội địa liên quan đến M&E và xây dựng.
 • Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc các nhà cung ứng nội địa phù hợp.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm:

Thủ Kho Công Trình

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Nhiệm vụ chính là quản lý vật tư, trang thiết bị thi công.
 • Thành thạo các phần mềm:

Nhân Viên R&D - Củ chi - Goodlife new

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên R&D - Củ chi - Goodlife.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty.
 • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch.

Nhân Viên Kết Cấu new

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Tiến hành tính toán, phân tích kết cấu và đưa ra các giải pháp thiết kế kinh tế và hiệu…

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Kế Toán Tổng Hợp

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Dự Án new

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên R&D (làm việc tại nhà máy)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhân Viên R&D (làm việc tại nhà máy).

Thư Ký Xây Dựng

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chương trình họp hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng;
 • Sắp xếp các cuộc họp và cuộc hẹn mới.
 • Sắp xếp và cập nhật thông tin liên lạc của nhân viên, khách hàng,…

Quản Lý Thi Công Xây Dựng

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.
 • 20,000,000 vnđ - 30,000,000 vnđ month.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:
 • Quản lý chung các công trường về:

Quản Lý Dự Án

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tổng thể cho việc quản lý dự án.
 • Đào tạo nhân lực thực hiện, triển khai dự án.
 • Quản lý, điều phối các công tác thiết kế, đấu thầu, hợp đồng.

Quản Lý Thi Công M&E

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Quản Lý Thi Công M&E.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Cung Ứng (Goodlife)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7A/31 Thành Thái, phường 14 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Cung Ứng (Goodlife).
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email