Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 411 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất các sản phẩm bằng kim loại.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch và tổ chức…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty phát triển trò chơi điện tử trên máy chơi game của Nhật.
 • Loại công việc Ngành khác.
 • Nội dung công việc - Phát triển trò chơi.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Khu công nghệ cao, Quận 9.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Làm việc, đánh giá nhà cung cấp.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Hoạt động kinh doanh thăm viếng các cửa hàng, nhà thuốc,…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty xây dựng của Nhật.
 • Loại công việc Công nghệ thông tin - IT.
 • Nội dung công việc - Liên hệ với công ty IT.
 • Vận hành đơn giản mạng nội bộ.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty phát triển trò chơi điện tử trên máy chơi game.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thiết bị nội thất gia đình đồng thời phát triển gia công sản phẩm làm từ nhựa và hợp kim nhôm.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản sản xuất kinh doanh các loại cửa.
 • Loại công việc Trợ lý - Thư kí.
 • Nội dung công việc - Quản lí tài liệu văn phòng.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Hoạt động kinh doanh thăm viếng các cửa hàng, nhà thuốc,…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.
 • Nội dung công việc • Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho công ty.