Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 282 jobs

Nhân viên tìm kiếm nguồn hàng và mua hàng / Sourcing & Purch...

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm sản phẩm vật liệu mới theo nhu cầu tìm kiếm của công ty/ team dự án.
 • Đa dạng về sản phẩm đầu vào để Designer lựa chọn vào các thiết kế.

Merchandiser Staff (Short term: 8 months)

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Communication with customer to/in order to sign contract/consult our services or products.
 • Communicate daily to keep customer informed on order status by…

Quản lý giao nhận

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và triển khai thực hiện việc giao nhận, điều chuyển hàng hóa từ Kho tổng đến Kho Trung tâm/Cửa hàng/Đại ký một cách tối ưu nhất về giải pháp,…

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tìm kiếm, liện hệ và đánh giá nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho nhà hàng theo tiêu chuẩn và theo quy định của Công ty:

Assistant Merchandiser, Kid (Trợ Lý Thu Mua, Ngành hàng Kid)

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsibility of “the target of Sales”, Margin, Rebates in part with MD, Manage Purchase-Sales-Invetnory inside Div/Dept.
 • Follow the designated Import process.

Internship/Part Time/Actor

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện diễn xuất đơn giản.
 • Hỗ trợ người quản lý theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác được giao bởi người quản lý.
 • Tinh thần làm việc nhóm tốt.

Client Account Manager (Preferably Expat)

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Revenue of the company – Supporting the Client Account Director to generate revenue, bring in sales and provide the best customer service Un-Available can offer…

HR & Admin Manager

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ①Keeping in touch with Government officer for Investement and other cerificates.
 • Being in charge of Apllication for visa Residence card.

Admin Assistant cum Receptionist

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Welcome guests warmly and professionally.
 • Answer and direct phone calls.
 • Act as the point of contact for internal and external.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 10 năm.

QA/QC Staff / Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Draft quality assurance policies and procedures.
 • Interpret and implement quality assurance standards.
 • Evaluate adequacy of quality assurance standards.