Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Customer Service Teamleader new

London Sales Vietnam
Quận 7
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Leading call center representatives as they provide support for customers.
 • Answering representative’s questions, guiding them through difficult calls or issues,…

Kế toán tổng hợp( tiếng anh khá, ưu tiên đi làm sớm) new

London Sales Vietnam
Quận 7
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
General Accountant: 2 years
 • Phụ trách, tổng hợp các công việc, dữ liệu Kế toán trên phần mềm Navision.
 • Làm việc trực tiếp với Headquarter tại Úc.
 • Thuế, kiểm toán, ngân hàng.

General Accountant ( biêt tiếng anh, ưu tiên đi làm sớm, 15-...

London Sales Vietnam
Quận 7
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách, tổng hợp các công việc, dữ liệu Kế toán trên phần mềm Navision.
 • Làm việc trực tiếp với Headquarter tại Úc.
 • Thuế, kiểm toán, ngân hàng.

Kế toán tổng hợp ( General Accountant, biết tiếng anh)

London Sales Vietnam
Quận 7
 • Phụ trách, tổng hợp các công việc, dữ liệu Kế toán trên phần mềm Navision.
 • Làm việc trực tiếp với Headquarter tại Úc.
 • Thuế, kiểm toán, ngân hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email