Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 605 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển dòng sản phẩm phụ trách.
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng theo chiến lược phát triển sản phẩm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ65.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động kho vận.
 • + Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động vận hành của Khối giao vận và hậu mãi VinPro;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Ban xây dựng chiến lược PR & Marketing tổng thể và thực hiện chương trình marketing, truyền thông như:
 • Trình độ học vấn và chuyên môn.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, bao bì, giao hàng.
 • Kỹ năng tin học văn phòng:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
 • Cập nhật, tổng hợp, lưu trữ thông tin, báo cáo các chương trình hỗ trợ bán hàng/ chương trình khuyến mãi từ bộ phận Kinh Doanh/…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các Giám sát bán hàng:
 • Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm và triển khai thực hiện các kế hoạch…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều phối các hoạt động liên quan đến dịch vụ bảo trì hạ tầng, đảm bảo các thiết bị hạ tầng ( thang nâng, máy lạnh, quạt hút, máy bơm nước thải , môtơ cổng,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp xây dựng kế hoạch, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động pháp chế.
 • Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban Giám đốc nhằm định hướng quản trị/điều…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo hình ảnh, Giá trị thương hiệu, định vị của Hoarient được nhận biết theo đúng định hướng chung.
 • Đảm bảo CTKM được thực hiện hiệu quả.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân Sự thiết lập và phát triển các chính sách của công ty như quy định làm việc, quy định về lương, thưởng và phúc lợi….
 • Quan hệ với nhân viên: