jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 209 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý điều hành tất cả hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Xây dựng định hướng kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty.
 • 7:45~17:00, T7 nghỉ cách tuần.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết kế các sản phẩm ứng dụng trên Social Media ( POSM Online) .
 • Xây dựng ý tưởng & thiết kế nhận diện thương hiệu.
 • Biết sử dụng phần mềm bổ sung :
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Complete a broad variety of administrative tasks for the Representative of BOD including translation/ interpretation work.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Make product presentation material that compare the features of each product and proposals for air conditioning systems for projects clearly and accurately…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý Giám sát thi công hệ thống MEP cho các công trình cao tầng.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support to gather business and system requirements from clients.
 • Create flowchart, UI screens-flow, wireframe or screen mock-up.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Assist marketing department head, or brand manager to propose on-line, off-line marketing plans.
 • Work independently to execute marketing plans within aligned…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý dữ liệu khách hàng.
 • Thực hiện việc chăm sóc & quản lý khách hàng theo yêu cầu của Công ty hoặc sự điều hành của Tổng Giám Đốc;
 • Hệ giá trị cá nhân:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Initiate, define, plan, communicate and follow up company’s business strategy in order to ensure company’s short & long-term viability, profitability and market…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức mặt bằng sản xuất hợp lý, khoa học, thuận tiện và ổn định.
 • Tổ chức thực hiện đầy đủ các Quy trình công nghệ, đáp ứng được tiến độ, đảm bảo chất lượng và…