jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HR Strategy's Client (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 138 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng .
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Branch Director – Giám…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client is a company that specializes in Trading_Service .
 • They are looking for high qualified candidate for Fund Raising Manager…
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gởi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy hoạt động trong lĩnh vực Nhôm .
 • Công ty đang cần tuyển 2 ứng viên cho vị trí Production Manager (Mechanical).
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy’s Client is a 100% foreign-invested company in industrial Seafood products .
 • They are looking for a qualified candidate for the position:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là một Công ty nổi tiếng trong Ngành Dược phẩm .
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Dear Our Value Candidates, HR Strategy’s client is a foreign company in the Plastic Packaging .
 • They are looking for high qualified candidate for the position:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client is a famous company in Luxury Cosmetics .
 • They are looking for high qualified candidate for E-Commerce Manager Position.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là một Công ty hoạt động về lĩnh vực Năng lượng .
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Khách hàng của chúng tôi là công ty Phân phối thiết bị Y tế quốc tế .
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Trade Marketing Executive.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy’s Client is a famous group specialized in Real Estate field .
 • They are looking for Sales Director (Hospitality) position.