jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 136 jobs
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client is a famous retail organization .
 • They are looking for high qualified candidate for Senior IT Manager Position.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy’s client is a company specializing in Seafood industry .
 • They are now looking for highly qualified candidate for R&D Manager position.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Bất Động Sản .
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Sales Director.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng .
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Branch Director – Giám…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client is a company that specializes in Real Estate .
 • They are looking for high qualified candidate for CFO.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy’s client is a foreign company specializing in Seafood industry .
 • They are now looking for highly qualified candidate for Product Development Manager…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client specializes in Real Estate field.
 • They are looking for high qualified candidate for Marketing Assistant Manager Position.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Bất Động Sản .
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Branch Manager.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng Viên,.
 • Khách hàng của chúng tôi là công ty trong lĩnh vực Sản xuất Dược phẩm .
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Financial Expert.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là một Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản .
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: