Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 520 jobs
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tuần
Easily applyResponsive employer
 • Làm partime ca sinh viên:
 • Có nhận sinh viên làm partime thời vụ 1,2,3 tháng.
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Làm partime ca sinh viên:
 • Có nhận sinh viên làm partime thời vụ 1,2,3 tháng.
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tuần
Easily applyResponsive employer
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • + Bán hàng, tư vấn, sắp xếp hàng hoá lên kệ.
 • + Giữ gìn vệ sinh & dọn dẹp cửa hàng, lau bụi hàng hóa.
 • + Kiểm kê & lên danh sách bổ sung hàng.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • + Bán hàng, tư vấn, sắp xếp hàng hoá lên kệ.
 • + Giữ gìn vệ sinh & dọn dẹp cửa hàng, lau bụi hàng hóa.
 • + Kiểm kê & lên danh sách bổ sung hàng.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tuần
Easily applyResponsive employer
 • Vài bạn phụ bán tại quầy ( yêu cầu đủ 18\_23t or ).
 • Ctv bán hàng ( không giới hạn độ tuổi ).
 • Thái độ tốt,Vui vẻ , hoà đồng ,lễ phép.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • + Bán hàng, tư vấn, sắp xếp hàng hoá lên kệ.
 • + Giữ gìn vệ sinh & dọn dẹp cửa hàng, lau bụi hàng hóa.
 • + Kiểm kê & lên danh sách bổ sung hàng.