jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 188 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage and growth Facebook Fan page(Already 100,000 likes).
 • Writing contents relating to Japan.
 • Analyze performance and KPI, set action plan.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản xuất.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng.
 • Tóm tắt báo cáo hàng tuần và hàng năm về dữ liệu chất lượng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Designing and implementing business operations.
 • Establishing policies that promote company culture and vision.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng nhà ở.
 • Kỹ thuật bản vẽ CAD nhà ở.
 • Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế, triển khai các bản vẽ kỹ thuật về giàn giáo.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lead team to delivery project on schedule and on quality.
 • Research new technology, testing methods to share knowledge with other team members.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với Kho, Phòng Kinh Doanh và Khách hàng.
 • Các công việc khác do cấp trên giao.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The COO role is a key member of the senior management team, reporting only to the Chief Executive Officer (CEO).
 • Designing and implementing business operations.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The COO role is a key member of the senior management team, reporting only to the Chief Executive Officer (CEO).
 • Designing and implementing business operations.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế layout, UI/UX cho cho mobile app và web.
 • Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng.
 • Mức lương cạnh tranh và bonus hấp dẫn.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với Kho, Phòng Kinh Doanh và Khách hàng.
 • Các công việc khác do cấp trên giao.