jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 175 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Test Web system in LAMP (Linux, Apache, MySQL and PHP);
 • Bridge Engineering (if you desire, next step).
 • Great chances to learn new skills and gain valuable…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách giám sát và kiểm tra các vấn đề chất lượng sản xuất.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Manager.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động nhân sự (bao gồm C & B, Tuyển dụng & Đào tạo…….).
 • Thiết lập mục tiêu hàng năm và theo sát team để đạt được mục…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Back ground of hiring:Expand business.
 • Translate/interpret Japanese for Japanese boss.
 • Support Japanese boss to operate shop.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm doanh số theo từng tháng / quý / năm của những hệ thống siêu thị được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Party, du lịch công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The COO role is a key member of the senior management team, reporting only to the Chief Executive Officer (CEO).
 • Designing and implementing business operations.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm quan sát và kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản xuất.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm về các công việc kế toán của công ty.
 • Hiện tại công ty có sử dụng dịch vụ kế toán outsourcing nên công việc cũng không phức tạp lắm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận đặt chỗ từ các nhà máy, kiểm tra với Người nhận hàng / UPS để phê duyệt lô hàng /phí.
 • Tạo danh sách Daily Shipment (MAWB#, HAWB#, Shipper, Consignee,…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Supporting Japanese staff in communication including interpreting at meetings and translating Japanese documents.
 • Once a year (Tet bonus).
 • 22 ~ 30 years old.