jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 171 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.Negotiate and corroborate with partner and client(Such as Travel agency).
 • Assist in paperwork for marketing activities and projects.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc trực tiếp với sếp Nhật, hỗ trợ Sếp Nhật trong các chuyến công tác.
 • Hỗ trợ sếp liên hệ các khách hàng và nhà cung cấp.
 • Trao đổi cụ thể trong phỏng vấn.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận đặt chỗ từ các nhà máy, kiểm tra với Người nhận hàng / UPS để phê duyệt lô hàng /phí.
 • Tạo danh sách Daily Shipment (MAWB#, HAWB#, Shipper, Consignee,…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị quotation cho nhà cung cấp.
 • Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ sếp Nhật những công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành hoạt động của sửa chữa máy gầm, điện,điện lạnh, đồng sơn ...
 • Triển khai thực hiện hoạt động sửa chữa theo layout, quy trình vận hành, quy định về môi…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng ngôn ngữ PHP, PHP framework (Laravel, CodeIgniter) để phát triển các dự án của công ty.
 • Áp dụng NodeJS vào các chức năng mới.
 • Làm product nên không OT.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm doanh số theo từng tháng / quý / năm của những hệ thống siêu thị được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Party, du lịch công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty thực phẩm của Nhật.
 • Nhận đơn và xử lý các đơn hàng từ khách hàng XNK.
 • Quản lý theo dõi tồn kho, số liệu và báo cáo tồn kho từ các đơn hàng XNK.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ Hai - Thứ Bảy từ 8h00-17h00.
 • + Mô tả công việc:
 • Yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp.
 • Liên hệ với nhà cung cấp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận đơn và xử lý các đơn hàng từ khách hàng XNK.
 • Quản lý theo dõi tồn kho, số liệu và báo cáo tồn kho từ các đơn hàng XNK.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).