Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 121 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are looking for an enthusiastic Digital Marketing Specialist to help us in our overall marketing efforts.
 • +Regularly track and monitor the performance of all…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are looking for an enthusiastic Digital Marketing Specialist to help us in our overall marketing efforts.
 • +Regularly track and monitor the performance of all…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm 3D.
 • Hiện thực hóa các chuyển động.
 • Làm chuyển động các nhân vật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Hỗ trợ khách hàng kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu, tiêu chuẩn.
 • Viết báo cáo cho khách hàng Nhật.
 • Tăng lương 1 năm 1 lần.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • IT văn phòng, hỗ trợ các liên quan đến thiết bị và cài đặt người dùng trong văn phòng (40 người).
 • Chủ yếu hỗ trợ staff về sử dụng máy tính.
 • Gửi CV có dán ảnh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • IT văn phòng, hỗ trợ các liên quan đến thiết bị và cài đặt người dùng trong văn phòng (40 người).
 • Chủ yếu hỗ trợ staff về sử dụng máy tính.
 • Gửi CV có dán ảnh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 7 từ 8h00-17h00 (Nghỉ 2 thứ 7/tháng).
 • + Mô tả công việc:
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Viết báo cáo cho khách hàng Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • T2-T6 (8:00-17:00), T7 làm việc cách tuần.
 • Nhân viên QC - số lượng:
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 7 từ 8h00-17h00 (Nghỉ 2 thứ 7/tháng).
 • + Mô tả công việc:
 • IT văn phòng, hỗ trợ các liên quan đến thiết bị và cài đặt người dùng…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Build, maintain and improve reporting tools.
 • Ensure the scalability of the report framework and tools to support large datasets.
 • BHXH đóng mức full lương.