jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 247 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện quản lý nhà hàng về dịch vụ, con người, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Quản lý thanh toán, thu chi, nhập xuất hàng hóa.
 • Theo dõi và báo cáo doanh thu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc với các đại lý du lịch Nhật Bản và các đối tác của công ty, đồng thời cung cấp cho họ thông tin du lịch chính xác, cập nhật và chính xác.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm quan sát và kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản xuất.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Làm việc với các cơ quan nhà nước:
 • Thực hiện các thủ tục hành chánh khi phát sinh.
 • + Quản lý việc thực thi nội quy, quy định của Công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Làm việc với các cơ quan nhà nước:
 • Thực hiện các thủ tục hành chánh khi phát sinh.
 • + Quản lý việc thực thi nội quy, quy định của Công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop systems for biggest services of mother company, have million daily users.
 • Communicate directly with headquater engineers.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm về các công việc kế toán của công ty.
 • Hiện tại công ty có sử dụng dịch vụ kế toán outsourcing nên công việc cũng không phức tạp lắm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Correspond with Japanese travel agents and partners of the company, and provide them accurate, up-to-date and correct travel information.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Set comprehensive goals for performance and growth.
 • Establish policies that promote company culture and vision.
 • Assist CEO in fundraising ventures.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Làm việc với các cơ quan nhà nước:
 • Thực hiện các thủ tục hành chánh khi phát sinh.
 • + Quản lý việc thực thi nội quy, quy định của Công ty.