jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 85 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ trong các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên và đội ngũ kinh doanh.
 • Làm việc Fulltime (08h30 - 17h30;
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất.
 • ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ trong các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên và đội ngũ kinh doanh.
 • Làm việc Fulltime (08h30 - 17h30;
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ trong các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên và đội ngũ kinh doanh.
 • Làm việc Fulltime (08h30 - 17h30;
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất.
 • ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
 • Gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn, chốt hợp đồng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ trong các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện triển khai các chương trình gắn kết nhân viên và đội ngũ kinh doanh.
 • Làm việc Fulltime (08h30 - 17h30;
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
 • Gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn, chốt hợp đồng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Không phải tìm kiếm khách hàng, chỉ nhận hồ sơ theo lịch đã hẹn trước đó.
 • Gặp trực tiếp khách hàng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng.