Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 838 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • UNICESS WORLDWIDE - Blockchain Solutions Development & Global Digital Marketing Service HQ in HK with offices in Korea, Vietnam & Turkey.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Response by telephone and email, ,.
 • Ready for end of year’s party, company travel.
 • ※ More detail informaition of job can be discussed during interview.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Established in March 2010, UNIT Corp is one of the few companies dedicated to providing reputable Financial Software and Business Management Solutions in the…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • UNICESS WORLDWIDE - Blockchain Solutions Development & Global Digital Marketing Service HQ in HK with offices in Korea, Vietnam & Turkey.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CAD Operator(Mechanical air conditioning and sanitation).
 • Working at Kinden Office and sometimes go to site (My Phuoc Industry Park, Ba Ria Vung Tau, etc...).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, về lĩnh vực kỹ thuật.
 • Thành lập từ năm 2015.
 • Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Providing Tax and accounting service to clients, including:
 • Bookkeeping and prepare financial statements.
 • Prepare tax declaration (VAT, PIT, CIT, FCT,…).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Project Managing for Web/SmartPhone Apps as BPM (Bridge Project Manager).Discussing Requirement/Schedule/System Design with Client directly.
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận và lên kế hoạch sản xuất các đơn hàng.
 • Đảm bảo sản xuất đầy đủ và đúng thời gian, thực hiện tốt các qui định về kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công việc hỗ trợ trong việc lên kế hoạch, tổ chức và handle các công việc back office (kế toán nội bộ, nhân sự, Admin).
 • Thành lập từ năm 2012.