Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,021 jobs
ERM Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ERM Vietnam Company Limited is currently recruiting for a temporary, experienced Administration Assistant to join our Admin team.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Corporate Services (CS) provides Intel employees the infrastructure and environment to create breakthrough technology that make amazing experiences possible.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • IT Manufacturing Service Desk Intern works in factory operation to resolve IT incidents escalated directly by users.
 • Troubleshooting and Problem Solving Skills.
Xây Dựng và Thương Mại Green World
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch thực hiện đề án.
 • Kiểm tra tiến độ đã cam kết với khách hàng, điều chỉnh theo thực tế và thương lượng, thống nhất với khách hàng về tiến độ mới.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are currently looking for HR Assistant who can support HR activities in order to accelerate and improve the current recruitment process.
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi…
Cong Ty 21
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu âm từ 2 – 4 tiếng, một trong các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6] (từ 9h đến 13h).
 • Thu âm tại một phòng thu ở Quận 3 hoặc trong nội thành Sài Gòn.
Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam Dai-ichi Life...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận thông tin và nhập dữ liệu vào hệ thống, cập nhật thông tin của Khách hàng một cách chính xác và phát hành Hợp đồng Bảo hiểm đúng hạn;
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia lập, thẩm định và duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình thuộc Dự án.
 • Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra…
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • MRT Project Manager - Project Implementation Control Consultant.
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.