jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 755 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • With offices in 158 countries and more than 236,000 people, we are among the leading professional services networks in the world.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Created in 2014, Gameloft Advertising Solutions is Gameloft’s first and only Advertising Agency.
 • Its worldwide, core creative team is based in Ho Chi Minh City,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As an intern, you will get involved in assisting some of the areas mentioned below:
 • Installing, qualifying and put into operation the Assembly and Finish…
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật dữ liệu nhân viên.
 • Quản lý hồ sơ, hợp đồng nhân viên.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các sự kiện nội bộ như Christmas party, Year End party,...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A career in our Risk Consulting practice, within General Consulting services, will provide you with the opportunity to help clients seize essential advantages…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support in daily operational tasks of the HR team to different business groups.
 • Assist delivery and communication of a variety of HR programs including Employee…
Công ty TNHH Gia Phát Investment
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm hiểu và thực hiện công việc có liên quan đến tư vấn, thuyết phục khách hàng.
 • Trải nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kinh doanh.
ĐẦU TƯ H&A HOLDING
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ viết tin, bài quảng bá và quản lý nội dung Fanpage của Công ty;
 • Hỗ trợ bộ phận marketing và BP Kinh doanh các tài liệu, thông tin liên quan đến sản phẩm…
FindTalent's Clients
Thành phố Hồ Chí Minh
 • If you are a student or a fresh graduate who is eager to gain the very first working experience in a good environment, join our team and you will:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support Global mobility outbound activities in daily business.
 • Support Work permit process for outbound assignments.
 • Japanese language skill is a plus.