jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 766 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support in TMC (Transportation Management Center) overland and TMC fine distribution implementation in the region.
 • Support in business case development.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support month-end and year-end closing.
 • Support other projects (e-invoice, government report, review).
 • Entitled as full-time students during 6-month internship…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Supporting for content maintenance (non-technical) of Bosch Rexroth website & internal BGN.
 • Organizing of marketing events (Trade Fair, Seminar, Customer…
TPM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • KINH NGHIỆM – cản trở các bạn vừa tốt nghiệp có một công việc mong muốn mỗi khi đi phỏng vấn.
 • Làm sao tích luỹ được kinh nghiệm khi còn chưa tốt nghiệp?
Công ty TNHH Jolie Siam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Be responsible for day to day finance and accounts operations.
 • Perform full set of accounts and ensure timely closing of accounts.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Khách Sạn The Myst Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The student will be internship in the department as:
 • Support jobs for the official staff.
 • Details will be discussed in the interview.
First Hotel
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc như một "Trợ lý Marketing" - Marketing Assistant, được làm quen và tham gia vào hầu hết các công cụ và công việc phòng marketing.
 • Ăn trưa tại công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As an intern, you will get involved in assisting some of the areas mentioned below:
 • Installing, qualifying and put into operation the Test equipment and process…
Công ty Adwardsoft
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ công việc chuyên môn của phòng HCNS gồm:
 • Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng – đào tạo.
 • Hỗ trợ chấm công, quản lý thời gian làm việc, quản lý ra – vào văn phòng.
Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hỗ trợ bộ phận kế toán thực hiện công việc lên quan.
 • Hỗ trợ lập và hoàn thiện báo cáo tài chính cuối tháng;
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.