Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 773 jobs
RMIT VN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • RMIT Vietnam, an entity of RMIT University, has campuses in Ho Chi Minh City and Hanoi since 2001.
 • We provide internationally recognised, high-quality,…
RMIT VN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • RMIT Vietnam, an entity of RMIT University, has campuses in Ho Chi Minh City and Hanoi since 2001.
 • We provide internationally recognised, high-quality,…
TG Food
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển năng lực cốt lõi của công ty TG Food.
 • Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong nhà hàng , mang đến cho khách hàng một giá trị dịch vụ tốt nhất .
International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Head Of Admissions (HOA) is responsible for aligning all admissions activities to ISHCMC’s objectives, including developing and implementing the strategic…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manufacturing Technicians perform functions associated with all wafer production including operations, equipments, process and training.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manufacturing Technicians perform functions associated with all wafer production including operations, equipments, process and training.
RMIT VN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Procurement Specialist is responsible for efficiently guiding the university stakeholders and vendors through the Source-to-contract process to achieve best…
Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh Nguyệt Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập liệu hồ sơ chứng từ kế toán.
 • Báo cáo theo yêu cầu ( sẽ được hướng dẫn).
 • Sắp xếp, lưu trữ, kiểm tra chứng từ.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
CÔNG TY TNHH HOANG DUC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc:
 • Toàn Thời Gian Cố Định, Bán Thời Gian Cố Định, Theo Hợp Đồng/tư Vấn Cấp bậc:
 • Không Yêu Cầu Giới tính:
 • Không Phân Biệt Số lượng:
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý các khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty;
 • Thực hiện cài đặt và kiểm soát các tham số sản phẩm theo nội dung được phê duyệt;