jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 2 of 32,216 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thu thập, lưu trữ dữ liệu về khối Siêu thị.
 • Xây dựng các công cụ, báo cáo nhằm cung cấp số liệu cho các phòng ban hiệu quả.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support in assisting the team with administrative task.
 • Support in taking meeting minutes.
 • Coordinate the efficiency of team deliveries.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch và chiến lược test.
 • Tạo và thực hiện các test cases để đảm bảo tính năng ứng dụng phù hợp với yêu cầu dự án dựa trên kế hoạch, chiến lược test đã…
Công Ty TNHH TP - Job
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn có định hướng làm nghề nhân sự trong tương lai.
 • Bạn mong muốn được làm việc như một chuyên viên tuyển dụng.
 • Làm theo giờ, Sinh viên/Thực tập.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chỉ làm việc với KH Doanh nghiệp TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI, LIÊN DANH.
 • Tư vấn và kinh doanh ngành phần mềm SAO LƯU & PHỤC HỒI DỮ LIỆU:
 • Ký hợp đồng dài hạn.
CÔNG TY TNHH HOANG DUC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc:
 • Toàn Thời Gian Cố Định, Bán Thời Gian Cố Định, Theo Hợp Đồng/tư Vấn Cấp bậc:
 • Không Yêu Cầu Giới tính:
 • Không Phân Biệt Số lượng:
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các bộ phận liên quan.
 • Tập hợp dữ liệu sử dụng trong việc hoạch địch và phân tích số liệu.
Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh Nguyệt Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập liệu hồ sơ chứng từ kế toán.
 • Báo cáo theo yêu cầu ( sẽ được hướng dẫn).
 • Sắp xếp, lưu trữ, kiểm tra chứng từ.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
Groupe Kering
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Job Family Group Description - Sales / Omni-Channel:
 • Combines all positions within the different sales channels:
 • Job Family Description -Retail Selling:
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Ssg
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn/dịch vụ/ Công nghệ thông tin.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SSG.
 • Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG (tên quốc tế:
 • Việc làm đã hết hạn.