Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Nhân Viên Văn phòng

CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty.
  • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trong buổi họp.
  • Ghi nhận số lượng khách hàng, lập báo cáo cuối ngày, tuần và…

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds