Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty.
  • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trong buổi họp.
  • Ghi nhận số lượng khách hàng, lập báo cáo cuối ngày, tuần và…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds