Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SÔNG HỒ...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
  • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds