Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 328 jobs
CHI NHÁNH FURUSHIMA VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm các công việc văn phòng (quản lý văn phòng phẩm, ..).
 • Quản lý hồ sơ công ty (nhân sự, pháp lý,...).
 • Báo cáo công việc theo quy định.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 PHARBACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đối chiếu hành chính văn thư.
 • Theo dõi, tính toán và nộp thuế của dịch vụ mình quản lý.
 • Làm các báo cáo dịch vụ do mình phụ trách.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM SEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo.
 • Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp phòng họp.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trong buổi họp.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng, lập báo cáo cuối ngày, tuần và…
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SAO ĐỎ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên hành chính văn phòng là người chịu trách nhiệm thực thi các nhiệm việc cụ thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nă…
Noob Studio
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa điểm Noob Studio tại số 01 đường 71 phường Tân Quy, quận 7, hãy cân nhắc về khoảng cách, đi lại trước khi bạn gửi hồ sơ.
 • Việc làm đã hết hạn.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật và giới thiệu các sản phẩm mới.
 • Thu thập và quản lý danh sách các khách hàng mục tiêu được phân bổ.
 • Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
Công ty TNHH Đào Tạo và Dạy Nghề Hoàng Gia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập liệu hồ sơ, soạn thảo biểu mẫu,văn bản, giấy tờ cho công ty;
 • Các công viêc khác có liên quan trong công ty;
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
OASIS GARMENT , VIET NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận thông tin về đơn hàng từ khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng, theo dõi tiến độ sản xuất mẫu và hàng từ lúc báo giá đến lúc nhận đơn hàng và đến khi xuất…