Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên Văn Phòng

Tnhh Sx Nhật Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo các loại văn bản công văn giấy tờ hành chính tại công ty.
  • Xử lý giấy tờ hồ sơ từ các phòng ban.
  • Quản lý, sắp xếp các file tài liệu, hồ sơ, … trên máy…

Nhân viên văn phòng

Đông Nam IK
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000 VNĐ một giờ
Easily apply
  • Nhân viên văn phòng giờ hành chính bán thời gian.
  • Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, xuất hàng.
  • Bán thời gian, Thời vụ.
» Create your CV - It only takes a few seconds