Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 257 jobs

nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SAO ĐỎ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

Nhân Viên Văn Phòng

WOODWORTH WOODENVN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ liên qua đến Hành chính - nhân sự, chấm công tính lương,.....theo sự phân công.
 • Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
 • Tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu…

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, các thiết bị của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo.
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân viên văn phòng

CP công nghệ mới Nhật Hải
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CP Phương Đông
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập thông tin dữ liệu trên hệ thống, xuất hợp đồng.
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ của công ty.
 • Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

nhân viên văn phòng

Armephaco
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

Nhân viên văn phòng

CP Armephaco
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG BẢO PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ghi chép nhập- xuất hàng hóa tại công ty.
 • Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn.
 • Phối hợp làm các công việc Hành chính.
 • Thành thạo tin học văn phòng.

Nhân Viên Văn Phòng

Thương Mại Dược Phẩm Sông Hồng
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo gửi bộ phận liên quan.

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên hành chính văn phòng là người chịu trách nhiệm thực thi các nhiệm việc cụ thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nă…

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trong buổi họp.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng, lập báo cáo cuối ngày, tuần và…

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo.
 • Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp phòng họp.

Nhân Viên Văn Phòng

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận quản lý sản phẩm bằng phần mềm, theo dõi, báo cáo hàng tháng.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Chi tiết công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Nhân Viên Văn Phòng

Cổ Phần Kim Tinh
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, lưu trữ hồ sơ, quản lý sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng ( nếu cần).