Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 375 jobs

Kế Toán Tổng Hợp

TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện và kiểm soát công tác kế toán của doanh nghiệp.
 • Duy trì và cập nhật hệ thống thông tin kế toán.
 • Làm việc với cơ quan thuế và các ban ngành liên quan.

Kế Toán Tổng Hợp new

Xây dựng Kim Qui
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, thực hiện thủ tục thanh toán cho các nhà thầu.
 • Kiểm tra việc nhập liệu từ chứng từ vào phần mềm kế toán, bảo đảm số liệu, hạch toán…

Kế Toán Tổng Hợp

Hội Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định dưới sự kiểm soát của kế toán trưởng.
 • Lập báo cáo tình hình kinh doanh của Trung tâm.
 • 2/ Yêu cầu kỹ năng:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Lý Bảo Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, cập nhật công nợ khách hàng theo dõi cập nhật công nợ và đối chiếu công nợ hàng tuần với admin.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quà Tặng và Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi đang tái cấu trúc lại hệ thống kế toán và hành chính của công ty, do vậy Saxa rất chào đón những bạn trẻ muốn phát triển ổn định lâu dài trong một môi…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Giao Nhận Vận Tải Blines
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:
 • Làm hồ sơ vay trả nhà cung cấp, lương.
 • Theo dõi thu chi công nợ trên phần mềm SAP.
 • Kiểm tra quản lý tài sản, khấu hao.

Kế Toán Tổng Hợp

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty TNHH Lewu Groups
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi vàquản lýcông nợ toàn Công ty;
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty;
 • Cơ hội phát triển cao;

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Eurorack
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
 • Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm.

Kế Toán Tổng Hợp

Thiết Bị Y Tế Bách Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra nghiệp vụ của các kế toán viên nhằm đảm bảo mọi định khoản được thực hiện đúng chuẩn mực và quy định:
 • Từ 8:00 – 12:00, 13:00 –17:00;

Kế toán Tổng hợp new

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp Sao Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp làm việc tại Đại lý thuế Sao Việt.
 • Hiện tại, Công ty TNHH Tư vấn quản lý Doanh nghiệp Sao Việt hiện đang có nhu cầu tuyển 1-2 nhân…

Kế Toán Tổng Hợp new

Công ty TNHH Đại Hiệp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp, cập nhật và hạch toán, chứng từ kế toán phát sinh vào phần mềm (hóa đơn mua hàng, bán hàng);
 • Theo dõi và quản lý công nợ;

Kế Toán Tổng Hợp new

Bao Bì giấy Kiến An
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật phiếu giao hàng vào file theo từng tên khách hàng.
 • Kiểm tra số lượng, giá thành trên phiếu nếu có sai sót điều chỉnh từng ngày lên phần mềm.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP new

Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Phúc Phương
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý dữ liệu nhập, xuất theo từng ngày.
 • Theo dõi dòng tiền, báo cáo hằng ngày.
 • Quản lý hóa đơn thu, chi nội bộ.
 • Chấm công, tính lương hàng tháng.
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.