jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Việc làm tiếng Nhật (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 830 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán bán hàng (kế toán quản trị).
 • Xử lý các tài liệu khác nhau.
 • Quản lý / tạo tài liệu (tiếng Anh).
 • Trao đổi email với trụ sở chính hoặc khách hàng Nhật Bản,…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến nghiệp vụ thương mại cho công ty như đặt hàng, điều chỉnh thời gian giao hàng, sắp xếp hậu cần, ...
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến hành chính kế toán như giấy tờ, thủ tục cho người lao động nước ngoài, lập bảng chi phí hàng tháng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự của VPĐD.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thị trường theo nhu cầu của khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách công việc hành chính tổng vụ như quản lý hồ sơ hợp đồng, văn phòng phẩm.
 • Hỗ trợ nhân viên trong công ty về vấn đề lao động.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ sếp Nhật khi tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu, thăm hỏi nhà máy.
 • Đối ứng các vấn đề chung như đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn, đối ứng nhân viên…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
 • Theo dõi việc ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Quản lý đặt hàng văn phòng phẩm.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các sếp các công việc giấy tờ khi cần thiết.
 • Hỗ trợ phiên dịch cho các sếp Nhật khi gặp khách hàng.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhiệm các công việc hành chính tổng vụ tại văn phòng.
 • Xử lý các loại giấy tờ, hóa đơn.
 • Liên lạc, làm việc với các ngân hàng, đơn vị tài chính, cơ quan nhà…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự đạt hiệu quả cao nhất.
 • Quản lý nhân viên, xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.