jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 684 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Following up and implementing brand activities to comply with the brand plan and focus on the communications, activation and sponsorship activities, online &…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc dựa theo yêu cầu của các kỹ sư người Nhật.
 • Dựa trên đơn hàng, tính toán công suất điện cần dùng cho hệ thống điện và điều hòa.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động kho vận.
 • + Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động vận hành của Khối giao vận và hậu mãi VinPro;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động và toàn bộ nhân viên bộ phận event.
 • Xây dựng và phát triển các gói trang trí phục vụ cho các sự kiện, dịp lễ,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng chiến lược và quản lý giá trị cốt lõi của nhãn hàng chuyên trách.
 • Lập kế hoạch marketing bao gồm kế hoạch ra mắt sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập thông tin thị trường, xu hướng thời trang thể thao, cập nhật công nghệ mới về nguyên liệu, phụ liệu để đưa ra các gợi ý, báo cáo định kỳ về nhu cầu của…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Analyze sales and marketing metrics, competitors./Phân tích chỉ số bán hàng và tiếp thị, đối thủ cạnh tranh.
 • Other tasks by Management./Các nhiệm vụ khác do cấp…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng bảo trì.
 • Xây dựng SĐTC, MTCV, giao việc và giám sát NV thực hiện công việc hiệu quả.
 • Giải quyết mâu thuẫn, xung đột.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận XNK.
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Nắm rõ quy định Luật và các văn bản pháp lý liên quan trong các lĩnh vực:
 • Đầu tư, kinh doanh BĐS, xây dựng, chính sách thuế, môi trường, pháp luật lao động....