Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 480 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Indian company provided international logistic services in Vietnam.
 • District 7, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Finding new potential customers of forwarding companies…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in importing and distributing all kinds of commercial refrigerators.
 • District 3, Ho Chi Minh City.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in logistic services.
 • Import Export Officer (Handle Import- Export Shipment).
 • Thu Duc District, Ho Chi Minh City.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company operating in the software development field.
 • District 3, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Working under requirements of Team Leader/ Project Manager,…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Duy trì và mở rộng thị trường kinh doanh.
 • Đặt lịch hẹn với khách hàng, ghé thăm, lắng nghe nhu cầu và các vấn đề trong dây chuyền sản xuất và đề xuất giải pháp.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Liên lạc với trụ sở chính tại Trung Quốc, các công ty đối tác và nhà máy là khách hàng của công ty.
 • Truyền đạt lại nội dung các chỉ thị từ trụ sở (vd:
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Cho thuê văn phòng (kinh doanh).
 • Đảm nhiệm tất cả các hoạt động kinh doanh từ cho người thuê đến ký kết hợp đồng.
 • Quản lý nhân viên kinh doanh.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A well respected company specializes in manufacturing electronic components and motors.
 • Monday – Friday and 2 Saturdays/month, (07:15 ~ 16:45).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese global company specialized in international card service.
 • District 1, Ho Chi Minh City.
 • Develop and execute marketing promotion plan to increase…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specialized in trading industrial cooling system.
 • Mechanical Service Engineer/ Heat and Refrigeration Engineer.
 • Salary review once a year.