Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 142 jobs
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ lý của tổng thống, tham gia vào việc phiên dịch và dịch thuật công việc.
 • Phiên dịch cho Gíam đốc Nhật Bản tại công trường (hướng dẫn cho công nhân).
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoạt động bán hàng các sản phẩm thép (Sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt cho khách hàng bao gồm các nhà thầu chung có trụ sở tại Nhật Bản vàCông ty địa…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai hệ thống ERP tới khách hàng.
 • Thực hiện các giải pháp của chúng tôi cho khách hàng.
 • Thực hiện điều trần và thu thập các yêu cầu chức năng của khách…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán hàng cho các công ty Nhật Bản,dịch vụ khách hàng, quản lý khách hàng.
 • DG Nhật Bản tại HÀ NỘI (Ông OINUMA).
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp và trao đổi kế hoạch kế hoạch mới với khách sạn.( Sử dụng Tiếng Việt).
 • Nhập kế hoạch vào trang web Rakuten Travel bằng tiếng Nhật.
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia một số phần hoặc toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.
 • Tạo thông số kỹ thuật thiết kế độc lập.
 • Tạo thiết kế hệ thống với hướng dẫn từ Project Leader.
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý tính lương, tuyển dụng nhân sự, quản lý kỳ nghỉ, quản lý đi làm ngoài giờ / nghỉ lễ.
 • Kinh nghiệm ( khoảng 10 năm).
Overall, how relevant are these jobs?