jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Intelligence Vietnam (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 135 jobs
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý tính lương, tuyển dụng nhân sự, quản lý kỳ nghỉ, quản lý đi làm ngoài giờ / nghỉ lễ.
 • Kinh nghiệm ( khoảng 10 năm).
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích dữ liệu, báo cáo, xét nghiệm vi khuẩn.
 • +Ứng viên vui lòng Liên hệ qua số:028 730 39100 hoặc mail:
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm quản lí chung cư.
 • 1 Quản lý nhân sự, quản lí công việc.
 • 2 Giao dịch với người thuê.
 • 3 Quản lí cho thuê bên ngoài ( chịu trách nhiệm về vấn đề…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xem xét các dự án bất động sản mới (kế hoạch kinh doanh, xác nhận pháp lý, kiểm tra thu nhập và chi tiêu, đàm phán, v.v.).
 • Dịch thuật và phiên dịch.
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến:
 • Nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi…
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một năm
 • Tập hợp, nộp tài liệu đến các văn phòng hợp tác.
 • Sử dụng phần mềm tính toán:
 • Fast (lần đầu đưa vào sử dụng) Yêu cầu công việc:
 • Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
24.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất.
 • Giám sát tiến độ sản xuất, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.
 • Kiểm soát, duy trì các hoạt động ISO.
Intelligence Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện theo PO và kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất hàng may mặc kể cả:
 • Kiểm soát giao hàng thông qua cài đặt deadline hệ thống, kiểm soát vật liệu tiến…