Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 308 jobs
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, phân công, giám sát toàn bộ hoạt động của các tòa nhà office, văn phòng.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ của tòa nhà luôn đạt tiêu chuẩn đặt ra.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận tài liệu, yêu cầu từ cấp trên (người Nhật).
 • Đọc hiểu và triển khai bản vẽ.
 • Giám sát thi công, đôn đốc công việc để đảm bảo theo đúng tiến độ công trình.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn bộ các công việc liên quan đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý hệ thống kỹ thuật của các dự án của công ty.
 • Age From 28 to 40.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm các dự án mới thương mại (nhà hàng, trung tâm thương mại, văn phòng) thiết kế và thi công.
 • Duy trì và phát triển nguồn khách hàng của công ty.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết toán lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Xử lý các chi phí, tính lương cho nhân viên.
 • Phụ trách mảng bảo hiểm xã hội, thanh toán với ngân…
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đi cùng Bác Nhật gặp gỡ khách hàng.
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ trợ lý cho sales manager người Nhật.
 • Khi tích lũy đủ kinh nghiệm sẽ tự đi gặp khách hàng một mình.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên lịch hẹn và gặp đối tác, chủ yếu là các khách hàng ở các KCN (miền Nam).
 • Giới thiệu về sản phẩm của công ty và thuyết phục khách hàng mua hàng (Mặt hàng…
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Contact with Japan and Malaysia.
 • Age From 22 to 28.
 • Skill Can communicate with Japan and Malaysia in English.
 • Salary (Gross) ~ 5,000,000 VND.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In charge of admin tasks.
 • Experience in accounting is preferable.
 • Age From 25 to 40.
 • Language English (Business) or Japanese (Business).
 • 1,000 USD ~ 1,200 USD.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Welcome visitors, receive and handle phone call, contact to banks and headquaters in Japan and Hanoi,...
 • Other tasks assigned by Manager.
 • Age From 26 to 35.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for holding seminars and courses.
 • Make plan and execute marketing activities for training courses and services of Company.
 • Age From 23 to 30.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Calculate the quantity of import and export products.
 • Make custom declaration to export goods.
 • Support customers about other matters, etc….
 • Age From 25 to 30.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Receive order from customer, distribution.
 • Control warehouse operations (in, out, inventory).
 • Age From 28 to 35.
 • Experience in logistic company is preferable.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 VNĐ một tháng
 • Hành chính (văn phòng phẩm, làm việc với supplier...).
 • Làm việc với tư vấn về thị trường tài chính, về hoạt động văn phòng đại diện.
 • Age From 25 to 35.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Age From 25 to 30.
 • Skill Used to work in Japanese company is preferable.
 • Salary (Gross) ~ 10,500,000 VND.