Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 168 jobs

Nhân Viên Hỗ Trợ Văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý một số giấy tờ liên quan đến khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng khi đến công ty.
 • Xử lí một số công việc của cấp trên đưa xuống.
 • Hoạt bát, có chí cầu tiến.

Nhân Viên QC/KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao nhận hàng.
 • Kiểm tra nhãn, mác, hạn sử dụng của sản phẩm khi nhập, xuất hàng.
 • Trung thực, Thật thà trong Công việc.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhập xuất của hàng hóa.
 • Thống kê ngày nhập xuất các đơn hàng.
 • Thường xuyên cập nhật tình trạng các đơn hàng.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Nhân Viên Thu Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và xuất phiếu thu cho khách hàng.
 • Thông tin hàng hoá và địa điểm giao nhận cho khách hàng.
 • Sắp xếp giấy tờ, Hồ sơ sổ sách.
 • Tốt nghiệp THCS trở lên.

Nhân Viên Nhập Liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch họp cho một số phòng ban được giao trách nhiệm.
 • Nhắc nhỡ lịch họp của Sếp và của các anh chị ở các phòng…

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập xuất đơn hàng các đơn hàng trên hệ thống.
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng theo loại được xử lý hằng ngày, tháng…

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
 • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo hằng tháng.
 • Làm các công việc của một kế toán.
 • Tốt nghiệp THCS trở lên.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trong buổi họp.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng, lập báo cáo cuối ngày, tuần và…

We have removed 159 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds