Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 189 jobs

Nhân viên Theo Dõi Đơn Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng.
 • Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng.
 • Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng nếu có.

Nhân Viên Thống Kê

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thống kê chi tiết số liệu đầu ra thành phẩm nhập kho.
 • Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu thống kê.
 • Lập báo cáo các thống kê định kỳ theo qui định chế độ báo…

Nhân viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu ra, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.

Nhân viên lễ tân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khi đến công ty để liên hệ làm việc, nhân viên lễ tân phải niềm nở chào đón và tìm hiểu nhu cầu của khách muốn gặp ai, làm gì….
 • Có khả năng giao tiếp tốt.

Nhân viên xử lý đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng.
 • Theo dõi phản hồi của khách hàng, đàm phán về hợp đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.

Nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty.
 • Có nghĩa vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

We have removed 183 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds