Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Thực tập sinh nhân sự new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả về công việc.
 • Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và C&B.
 • Được đào tạo và hướng dẫn quy trình:
 • Powered by Phan Quang Communication.

Thực tập sinh thương mại điện tử new

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả về công việc.
 • Thực tập các mảng về thương mại điện tử.
 • Được đóng dấu, nhận xét thực tập, cung cấp số liệu làm báo cáo tốt nghiệp đầy đủ.

Thực tập sinh logistic new

Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả về công việc.
 • Thực tập về mảng logistic.
 • Được đóng dấu, nhận xét thực tập, cung cấp số liệu làm báo cáo tốt nghiệp đầy đủ.
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Thực tập truyền thông new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả về công việc.
 • Tổng hợp tin tức từ các sự kiện nội bộ.
 • Viết bài, đăng tin, truyền thông đến nội bộ công ty qua các phương tiện như email, workplace...
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email