Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Quận 12

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Thủ Dầu Một
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Kiểm tra báo cáo và giao dịch chuyển hàng tồn kho.
  • Tổ chức số lượng vật lý cho hàng tồn kho hàng tháng.
  • Đề xuất bất kỳ cải tiến để kiểm soát hàng tồn kho.
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU M.I.IN
Thủ Dầu Một
Easily applyResponsive employer
  • THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NĂM 2020.
  • Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu M.I.I.N tuyển dụng gấp 50 công nhân.
  • CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LÔNG MI NHÂN TẠO.
» Create your CV - It only takes a few seconds