jobs in Quận 12

Sort by: relevance - date
Page 1 of 824 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ sếp Nhật khi tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu, thăm hỏi nhà máy.
 • Đối ứng các vấn đề chung như đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn, đối ứng nhân viên…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách công việc hành chính tổng vụ như quản lý hồ sơ hợp đồng, văn phòng phẩm.
 • Hỗ trợ nhân viên trong công ty về vấn đề lao động.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các sếp các công việc giấy tờ khi cần thiết.
 • Hỗ trợ phiên dịch cho các sếp Nhật khi gặp khách hàng.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự của VPĐD.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thị trường theo nhu cầu của khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự đạt hiệu quả cao nhất.
 • Quản lý nhân viên, xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến hành chính kế toán như giấy tờ, thủ tục cho người lao động nước ngoài, lập bảng chi phí hàng tháng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
 • Theo dõi việc ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Quản lý đặt hàng văn phòng phẩm.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Learn the Company Global E-Commerce strategy & guideline in Headquarter.
 • Check all E-Commerce related regulation in Vietnam and lead the ECommerce website set…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhiệm các công việc hành chính tổng vụ tại văn phòng.
 • Xử lý các loại giấy tờ, hóa đơn.
 • Liên lạc, làm việc với các ngân hàng, đơn vị tài chính, cơ quan nhà…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhiệm các công việc hành chính – tổng vụ tại văn phòng như:
 • Quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, thiết bị trong công ty;