Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Quận 12

Sort by: relevance - date
Page 5 of 1,459 jobs
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • MRT Project Senior Manager Supervision Elevated Structures.
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • MRT Project Senior Manager Supervision Underground Stations.
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảng mô tả công việc:
 • Quản lý, phân công, giám sát nhân viên Ban QLDA và thực hiện các công việc chuyên môn như sau:
 • Thành thạo tin học, autocard.
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.
 • Position and Tasks according to FINIC Yellow Book, cl3, “Engineer”…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến chính quyền trong hoạt động đầu tư và phát triển dự án.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
 • Chịu trách nhiệm từ khâu đầu đến hoàn thành dự án xây dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản lý dự án xây dựng).
 • Tư duy, sáng tạo tốt.
Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên hành chính dự án Số lượng cần tuyển:
 • Nhân viên Địa điểm làm việc:
 • HCM Mô tả công việc:
 • Lưu trữ hồ sơ của các nhóm theo phương pháp khoa học nhă…
Nash Tech
Thành phố Hồ Chí Minh
 • This role will focus on a combination of systems and accountancy-based work, exclusively around Microsoft Dynamics 365 and the Microsoft stack.
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • MRT Project Senior Manager Supervision Tunnel Works.
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.
Dorsch Gruppe DC asia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • MRT Senior Design Manager Stations.
 • Vietnam Urban Mass Rapid Transit Line project, 10 km of dual track MRT line with 10 stations.