Create your CV - It only takes a few seconds
Page 6 of 718 jobs
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Chuẩn bị đơn hàng dựa vào các yêu cầu mua hàng đã được duyệt.
 • Lưu và bảo quản hồ sơ khách hàng tối ưu nhất trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh…
Comin An An Hòa
Quảng Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản trị mạng nội bộ.
 • Hỗ trợ người dùng tại văn phòng, trung tâm điều hành sản xuất.
 • 2 Nam, độ tuổi từ 23 đến 35.
 • Thực hiện theo qui định của pháp luật.
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • ‐ Ensuring the correct and complete monthly accounting and reporting according to Uniform System of Accounts while observing the local tax and trading rules.
SƠN HÀ DUY XUYÊN
Quảng Nam
 • Quản lý chất lượng hàng may mặc từ khi họp PP đến công đoạn đóng gói thành phẩm.
 • Theo khách hàng kiểm Final, làm báo cáo chất lượng cho khách hàng.
The Festa Hotels & Resort Hoi An
Quảng Nam
 • Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners.
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks.
Woochang Việt Nam
Quảng Nam
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán.
 • Giao dịch với ngân hàng.
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ định kỳ.
 • Các công việc kế toán khác theo yêu cầu.
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Quảng Nam
 •  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
 •  Hết hạn trong 62 ngày.
 • Các phúc lợi dành cho bạn.
 • Bảo hiểm theo quy định.
 • Lập kế hoạch và tiến độ thi công.
 • Lãnh đạo và quản lý;
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
Quảng Nam
 • Lập kế hoạch và tiến độ thi công.
 • Tính toán, kiểm tra lại hồ sơ thiết kế để yêu cầu cung cấp vật tư, thiết bị nhằm phục vụ sản xuất.
 • Lãnh đạo và quản lý;
 • Lãnh đạo đội ngũ nhân sự đạt mục tiêu của bộ phận:
 • Tuyển dụng, lựa chọn, chính sách phúc lợi và thăng chức của nhân viên, bồi thường và chính sách, hỗ trợ trả…
TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC VICTORIA
Quảng Nam
 • Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
 • Xây dựng quy chế, quy trình đào tạo;
 • Lập kế hoạch làm việc tháng;