Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Quảng Nam

Sort by: relevance - date
Page 3 of 25 jobs
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tam Kỳ
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
  • = = = > *Nhân viên trực tiếp thu hồi nợ tín chấp.
  • Đến thu tiền khách hàng tại nhà theo danh sách công ty cấp đầu tháng (cụ thể là những khoản nợ quá hạn chưa…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tam Kỳ
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • NAM TRÀ MI - BẮC TRÀ MI - HIỆP ĐỨC*.
  • Tìm gặp khách hàng theo danh sách địa chỉ công ty cung cấp.
  • Biết cách yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn (trên…
Công ty TNHH Chỉ May Công Nghiệp Rio (Quảng Nam)
Tam Kỳ
Easily apply
  • Nhân viên kinh doanh – Thị trường.
  • Trực tiếp đi thị trường để khai thác thông tin thị trường, khách hàng.
  • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển nguồn khách hàng trong…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds