jobs in Quảng Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • + Trước khi vào ca:
 • + Trong ca làm việc:
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • Số Lượng 1 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • Các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng bộ…
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Bạn là người đam mê làm sự kiện/ tổ chức các hoạt động.
 • Giờ Làm Việc Giờ Hành Chính.
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hướng dẫn khách chơi Golf, thể lệ, luật chơi.
 • Tính điểm cho khách khi chơi.
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm soát / điều phối nhân sự theo ca làm việc, giám sát công việc trong ca làm việc…
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Pha chế đồ uống và phục vụ đồ uống cho khách theo đúng công thức, quy trình và tiêu…
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Quảng Nam
 • Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • Số Lượng 1 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Tam Kỳ
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam, Thành Phố Hội An - Quảng Nam, Huyện Tây Giang - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Canh gác khu vực được phân…
VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP
Tam Kỳ
 • Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam, Thành Phố Hội An - Quảng Nam, Huyện Thăng Bình - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chịu được áp lực, gắn bó.