jobs in Quảng Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Tính và xuất phiếu thu cho khách.
 • Hỗ trợ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách.
 • Báo cáo công việc với cấp trên.
 • Được cấp đồng phục làm việc.
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Kiểm tra các mặt hàng, nguyên liệu nhập vào nhà bếp (loại hàng, trọng lượng, số lượng, chứng từ giá cả);
 • Kiểm tra việc xuất các nguyên liệu, thực phẩm chuẩn bi…
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam +1 location
 • Quản lý, cài đặt, cấu hình hệ thống mạng công ty, đảm bảo hoạt động thông suốt.
 • Hỗ trợ các vấn đề phát sinh hằng ngày (help desk):
 • Được cấp đồng phục làm việc.
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại khách sạn.
 • Giải đáp, cung cấp đầy đủ thông tin và các chương trình và các dịch vụ…
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Cung cấp và phát triển các mối quan hệ với khách hàng:
 • Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiệu quả;
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng và hiệu quả…
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác…
Khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Quảng Nam
 • Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động tại khu vực mình quản lý.
 • Phân công và giám sát nhân viên trong ca làm việc.
 • Được cấp đồng phục làm việc.
Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Tam Kỳ
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Tam Kỳ
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds