jobs in Quảng Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
25.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Tam Kỳ Mức lương:
 • 25,000,000 Vnđ - 40,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • VP Tam Kỳ đang setup .
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
30.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Tam Kỳ Mức lương:
 • 30,000,000 Vnđ - 100,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • VP Tam Kỳ đang setup .
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
30.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 30,000,000 Vnđ - 100,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
25.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 25,000,000 Vnđ - 40,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
30.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 30,000,000 Vnđ - 50,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
15.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 15,000,000 Vnđ - 25,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quảng Nam , Thành Phố Tam Kỳ Mức lương:
 • 40,000,000 Vnđ - 100,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 40,000,000 Vnđ - 100,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quảng Nam , Thành Phố Hội An Mức lương:
 • 40,000,000 Vnđ - 100,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Quảng Nam
25.000.000 VNĐ một năm
 • Quảng Nam , Thành Phố Tam Kỳ Mức lương:
 • 25,000,000 Vnđ - 40,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.
» Create your CV - It only takes a few seconds