Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Quảng Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 234 jobs
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẮNG QUẢNG NAM
Quảng Nam
 • Tổng hợp chi phí, lập báo cáo kết quả.
 • Tính lương và hoa hồng cho nhân viên.
 • Thực hiện các công việc khác được phân công;
 • Quyền lợi cao thu nhập hấp dẫn.
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Chuẩn bị đơn hàng dựa vào các yêu cầu mua hàng đã được duyệt.
 • Lưu và bảo quản hồ sơ khách hàng tối ưu nhất trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh…
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Theo dõi, nhập xuất hàng hóa hàng ngày ( Trước khi nhập, xuất phải kiểm tra tính hợp lệ của từng chứng từ, hóa đơn).
 • Cuối tháng kiểm kê kho và hàng hóa...
Sản Xuất Thương Mại Thép Hùng Vĩ
Quảng Nam
 • Theo dõi, cập nhật số liệu sản xuất.
 • Theo dõi tồn kho công cụ dụng cụ.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
QUỐC TẾ SƠN HÀ CHU LAI
Quảng Nam
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng,...
 • Soạn thảo các văn bản hành chính.
 • Soạn thảo hợp đồng nhân sự.
 • Quản lý tài sản, đồ dùng của công ty.
RGM Đà Nẵng
Quảng Nam
 • Hiểu các yêu cầu của sản phẩm theo tài liệu, căn cứ áo mẫu + rập và yêu cầu định vị in/ thêu…,.
 • Khổ vải đảm bảo đi sơ đồ.
 • Tính định mức NPL các mã hàng.
Woochang Việt Nam
Quảng Nam
 • Quản lý kho Vải và Nguyên phụ liệu.
 • Các công việc được giao phó.
 • Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hôi thăng tiếng.
 • Điều hòa toàn công ty;
LIÊN DOANH MAY NHƯ THÀNH
Quảng Nam
 • Hiểu các yêu cầu của sản phẩm theo tài liệu, căn cứ áo mẫu + rập và yêu cầu định vị in/ thêu…,.
 • Khổ vải đảm bảo đi sơ đồ.
 • Tính định mức NPL các mã hàng.
Comin An An Hòa
Quảng Nam
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự (Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, đánh giá công tác tuyển dụng…).
 • Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân…
Dược Phẩm FPT Long Châu
Quảng Nam
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Niềm nở đón chào khách hàng đến với nhà thuốc.
 • Dắt xe cho khách và săp xếp ngăn nắp xe trong bãi xe.
 • Che chắn yên xe lúc trời năng và Trông coi cẩn thận xe và…