jobs in Nha Trang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra hợp đồng bán hàng để lập phiếu thu cho phù hợp.
 • Link phiếu thu tới từng hợp đồng và ghi nhận doanh số hợp đồng bán;
 • Ghi nhận doanh thu khác;
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • Đón tiếp, chỉ dẫn khách đến Công ty.
 • Tiếp nhận và theo dõi các cuộc điện thoại.
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Tổng giám đốc xây dựng và triển khai chiến lược cho công ty trên cơ sở BSC và KPI;
 • Tổ chức xây dựng KPI để giao xuống cho các bộ phận phòng ban, đơn vị…
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp, và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của công ty.
 • Thực hiện các chương trình quảng cáo, quảng bá thương hiệu,…
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Chịu trách nhiệm về pháp lý của công ty.
 • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch.
 • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty…
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Tư vấn và giới thiệu với khách hàng về các dịch vụ của công ty.
 • Đàm phán và phụ trách việc ký kết hợp đồng giữa công ty và khách hàng.
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Xây dựng định hướng, chương trình đào tạo;
 • Xây dựng đội ngũ giáo viên.
 • Quản lý và hỗ trợ công tác giảng dạy của giáo viên, công việc của đội ngũ giáo viên.
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý phòng, bao gồm:
 • + Quản lý chuyên môn:
 • Kiểm tra giám sát hồ sơ kế toán của nhân viên, hướng dẫn nhân viên thực hiện…
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
 • Lập kế hoạch kiểm soát nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của…
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ của công ty như:
 • Dịch vụ pháp lý, dịch vụ Kế toán, dịch vụ Tư vấn, dịch vụ tìm kiếm nhân sự, ….

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds